Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej
Datum objave: 15. 1. 2018 12:10
Razpis zaključen: 12. 2. 2018 12:00
Šifra: 3541-8/2017-2

Občina Veržej je v Uradnem listu RS št. 3/2018 - Razglasni del objavila Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Veržej. Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji vlog.

Vsebina razpisne dokumentacije, povabilo k oddaji vloge, navodila ponudnikom k oddaji vloge ter vsa dokumentacija, potrebna za prijavo na javni razpis, je na voljo

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=2a1351ef-a7a7-4f36-bf7e-156cfb866d0f

 

Potekli razpisi