Komisije in odbori

Komisije:

  • Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje Občine Veržej
  • Statutarno-pravna komisija Občine Veržej

Odbori:

  • Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe, prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami Občine Veržej
  • Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
  • Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Veržej
Skip to content