Volitve 2018

NAKNADNE VOLITVE

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/2012 in 68/17)  Občinska volilna komisija Veržej razpisuje

N A K N A D N E   V O L I T V E za člana Občinskega sveta Občine Veržej, VOLILNA ENOTA 1 – BANOVCI, ki se opravijo v nedeljo, 2. decembra 2018.

Naknadne volitve se bodo izvedle za izvolitev enega (1) člana občinskega sveta.

Za dan razpisa naknadnih volitev, s katerimi začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek 29. oktober 2018.

Rok za vložitev kandidatur je: najkasneje do ponedeljka, 12. novembra 2018, do 15. ure.

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Obrazec LV-2 PODPORA kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obrazec LV-7 LISTA KANDIDATOV za volitve članov občinskega sveta (večinske volitve)

Obrazec LV-8 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za člna/članico občinskega sveta občine

Obrazec LV-11 ZAPISNIK o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta

Obrazec LV-12 SEZNAM udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Obrazec LV-15 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature – občinski svet

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)


AKTUALNA DOKUMENTACIJA IN POVEZAVE – NA DAN VOLITEV TUDI UDELEŽBA IN REZULATI:

Seznam potrjenih kandidatur za župana/županjo Občine Veržej

Seznam potrjenih kandidatur za volitve Občinskega sveta Občine Veržej

Seznam vloženih kandidatur za volitve župana

Seznam vloženih kandidatur za volitve občinskega sveta

http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_verzej.html

http://volitve.gov.si/lv2018/udelezba/obcine_naziv.html

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/seznam_obcin.html

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/zupani.html

http://volitve.gov.si/lv2018/rezultati/zbirni_podatki.html


SPLOŠNO

Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov

Rokovnik: Za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018

Sklep o določitvi volišč in območij volišč za območje Občine Veržej

Sklep o predčasnem glasovanju na območju Občine Veržej

Poziv za podajo kandidatur za člane volilnih odborov

Pogoji za lepljenje in nameščanje volilnih plakatov na območju občine Veržej med volilno kampanjo za lokalne volitve v letu 2018

Obvestilo o predčasnem glasovanju  [dopis]  [obrazec]

Obvestilo o glasovanju po pošti  [dopis]  [obrazec]

Obvestilo o glasovanju na domu  [dopis]  [obrazec]

Obvestilo o spremembi volišča


Objavljamo obrazce, ki so potrebni pri vložitvi kandidatur za lokalne volitve, ki bodo potekale 18. novembra 2018.

Zadnji rok za vložitev kandidatur na Občinski volilni komisiji Občine Veržej je 18. oktober 2018, do 19. ure.

OBRAZCI ZA PODPORO VOLIVCEV

NAVODILO o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Ugotovitveni sklep za potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določijo kandidate za člane občinskega sveta Občine Veržej in župana Občine Veržej

 

VOLITVE ŽUPANA

Obrazec LV-1 PODPORA kandidaturi za župana

Obrazec LV-5 KANDIDATURA za župana

Obrazec LV-5 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za župana občine

ObrazecLV-9A ZAPISNIK o delu politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana/županjo

Obrazec LV-14 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature -župan

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Obrazec LV-2 PODPORA kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta

Obrazec LV-7 LISTA KANDIDATOV za volitve članov občinskega sveta (večinske volitve)

Obrazec LV-8 IZJAVA, soglasje s kandidaturo za člna/članico občinskega sveta občine

Obrazec LV-11 ZAPISNIK o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta

Obrazec LV-12 SEZNAM udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve

Obrazec LV-15 POTRDILO OVK o vložitvi kandidature – občinski svet

Obrazec SPOROČILO o organizatorju volilne kampanje (17. člen ZVRK)

 

 

 

Skip to content