Občinski svet

Občinski svet občine je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Veržej ima 9 članov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

Člani občinskega sveta imajo 4-letni mandat, voljeni so na lokalnih volitvah. Občina Veržej je razdeljena na 4 volilne enote: Banovci in Bunčani vsak s po eno volilno enoto ter Veržej z dvema enotama. Člani občinskega sveta se volijo po večinskem sistemu.

Občinski svet sprejema odločitve in sklepe na sejah občinskega sveta, ki so javne. Organizacijo in način dela občinskega sveta ureja poslovnik občinskega sveta. Občinski svet sprejema statut občine, odloke, poslovnik občinskega sveta in druge splošne ali posamične akte na praviloma rednih sejah občinskega sveta. Občinski svet občine Veržej se praviloma sestaja enkrat do dvakrat v dveh mesecih. Odločitev na občinskem svetu je sprejeta, ko je zanjo glasovalo več kot polovica članov občinskega sveta, ki so glasovali. Statut in poslovnik se sprejemata z dvotretjinsko večino glasov opredeljenih članov občinskega sveta. Seje občinskega sveta vodi župan občine, ki pa pri odločanju nima pravice glasovanja.

 

Mandat 2022-2026

Gradiva sej Občinskega sveta za mandat 2022-2026

Gradivo za 10. redno sejo – 29. 4. 2024

Gradivo za 9. redno sejo – 28. 3. 2024

Gradivo za 8. redno sejo – 22. 2. 2024

Gradivo za 7. redno sejo – 21. 12. 2023

Gradivo za 6. redno sejo – 19. 10. 2023

 

Gradivo za 5. redno sejo – 10. 8. 2023

Gradivo za 4. redno sejo – 18. 5. 2023

Gradivo za 3. redno sejo – 30. 3. 2023

 

Gradivo za 2. sejo – 26. 1. 2023

 

Gradivo za 1. (konstitutivno) sejo – 19. 12. 2022

 

Mandat 2018-2022

Gradiva sej Občinskega sveta za mandat 2018-2022

Gradivo za 26. redno sejo – 15. 11. 2022

Gradivo za 25. redno sejo – 19. 10. 2022

Gradivo za 24. redno sejo – 18. 8. 2022

Gradivo za 23. redno sejo – 13. 6. 2022

Gradivo za 22. redno sejo – 17. 5. 2022

Gradivo za 21. redno sejo – 15. 3. 2022

Gradivo za 20. redno sejo – 3. 2. 2022

 

Gradivo za 19. redno sejo – 29. 12. 2021

Gradivo za 18. redno sejo – 2. 12. 2021

Gradivo za 17. redno sejo – 5. 8. 2021

Gradivo za 16. redno sejo – 20. 5. 2021

Gradivo za 15. redno sejo – 30. 3. 2021

 

Gradivo za 14. redno sejo – 23. 2. 2021

Gradivo za 13. redno sejo – 22. 12. 2020

 

Gradivo za 12. redno sejo – 22. 10. 2020

 

Gradivo za 11. redno sejo – 9. 9. 2020

Gradivo za 10. redno sejo – 28. 5. 2020

Gradivo za 9. redno sejo – 5. 2. 2020

Gradivo za 8. redno sejo – 23. 12. 2019

Gradivo za 7. redno sejo – 21. 11. 2019

Gradivo za 6. redno sejo – 8. 8. 2019

Gradivo za 5. redno sejo – 20. 5. 2019

Gradivo za 4. redno sejo – 29. 3. 2019

Gradivo za 3. redno sejo – 27. 2. 2019

Gradivo za 2. redno sejo – 20. 12. 2018

Gradivo za 1. redno (konstitutivno) sejo – 10. 12. 2018

Člani Občinskega sveta v mandatu 2018-2022

Sedijo z leve proti desni: Joško Ladiha, Slavko Petovar (župan), Drago Legen in Andrej Osterc. Stojijo z desne proti levi: Dominik Štrakl, Igor Kotarščak, Branko Vršič, Denis Trstenjak, Dejan Kolarič in Alex Bobnjar

 

Mandat 2014-2018

Člani Občinskega sveta v mandatu 2014-2018

 1. DEJAN KOLARIČ
  Banovci 12 a
  9241 Veržej
 2. DENIS TRSTENJAK
  Banovci 2
  9241 Veržej
 3. DOMINIK ŠTRAKL
  Bunčani 49
  9241 Veržej
 4. JOŽEF TUŠAK
  Bunčani 45
  9241 Veržej
 5. DENIS KOVAČIČ
  Cankarjeva ulica 2
  9241 Veržej
 6. ANDREJ OSTERC
  Kolodvorska ulica 24
  9241 Veržej
 7. ALEX BOBNJAR
  Ulica Franja Kozarja 26
  9241 Veržej
 8. ANDREJ SRAKA
  Mlinska cesta 21
  9241 Veržej
 9. EMIL MOVRIN
  Ulica Frana Kovačiča 32
  9241 Veržej
IMG_2963.JPG

Sedijo z leve proti desni: Dejan Kolarič, Slavko Petovar (župan), Emil Movrin in Alex Bobnjar. Stojijo z leve proti desni: Denis Trstenjak, Andrej Sraka, Dominik Štrakl, Jožef Tušak in Denis Kovačič. Manjka Andrej Osterc.

Gradiva sej Občinskega sveta za mandat 2014-2018

Gradivo za 26. redno sejo – 12. 11. 2018

Gradivo za 25. redno sejo – 21. 9. 2018

Gradivo za 24. redno sejo – 8. 5. 2018

Gradivo za 23. redno sejo – 22. 2. 2018

Gradivo za 22. redno sejo – 11. 1. 2018

Gradivo za 21. redno sejo – 19. 12. 2017

Gradivo za 20. redno sejo – 30. 11. 2017

Gradivo za 19. redno sejo – 19. 10. 2017

Gradivo za 18. redno sejo – 21. 9. 2017

Gradivo za 17. redno sejo – 11. 5. 2017

Gradivo za 16. redno sejo – 28. 3. 2017

Gradivo za 15. redno sejo – 15. 2. 2017

Gradivo za 14. redno sejo – 20.12. 2016

Gradivo za 13. redno sejo – 30. 11. 2016

Gradivo za 12. redno sejo – 14. 9. 2016

Gradivo za 11. redno sejo – 18. 5. 2016

Gradivo za 10. redno sejo – 22. 3. 2016

Gradivo za 9. redno sejo – 26. 1. 2016

Gradivo za 8. redno sejo – 2. 12. 2015

Gradivo za 7. redno sejo – 9. 7. 2015

Gradivo za 6. redno sejo – 18. 5. 2015

Gradivo za 5. redno sejo – 30. 3. 2015

Gradivo za 4. redno sejo – 24. 2. 2015

Gradivo za 3. redno sejo – 22. 12. 2014

Gradivo za 2. redno sejo – 27. 11. 2014

Gradivo za 1. redno (konstitutivno) sejo – 3. 11. 2014

Mandat 2010-2014

Gradiva sej Občinskega sveta za mandat 2010-2014

Gradivo za 23. redno sejo – 15. 9. 2014

Gradivo za 22. redno sejo – 14. 5. 2014

Gradivo za 21. redno sejo – 27. 2. 2014

Gradivo za 20. redno sejo – 22. 1. 2014

Gradivo za 19. redno sejo – 21. 11. 2013

Gradivo za 18. redno sejo – 1. 8. 2013

Gradivo za 17. redno sejo – 9. 5. 2013

Gradivo za 16. redno sejo – 29. 1. 2013

Gradivo za 15. redno sejo – 18. 12. 2012

 

Gradivo za 14. redno sejo – 24.9.2012

Skip to content