Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej

OBVESTILO o delovanju Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Občina Ljutomer, Občina Križevci, Občina Radenci, Občina Razkrižje in Občina Veržej so ustanovile Medobčinski inšpektorat in redarstvo  kot organ skupne občinske uprave.

Sedež medobčinskega inšpektorata je na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja za navedene občine inšpekcijske in redarske naloge, ki jih določajo zakonski predpisi, podzakonski predpisi in predpisi občin ustanoviteljic, predvsem:

 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Zakonom o občinskem redarstvu
 • Zakon o inšpekcijskem nadzoru
 • Zakon o pravilih cestnega prometa
 • Zakon o cestah
 • Zakon o varstvu javnega reda in miru
 • odloki o občinskih cestah
 • odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki
 • odloki o plakatiranju in oglaševanju
 • odloki o javnem redu in miru,
 • odloki o urejanju in vzdrževanju javnih in zelenih površin
 • odloki o odvajanju in čiščenju odpadnih voda
 • odloki o oskrbi s pitno vodo
 • drugimi predpisi, ki dajejo pooblastila za  nadzor

Uradne ure za stranke so vsako prvo sredo v mesecu v prostorih posamezne občine in sicer:

 1. Občina Razkrižje  – od 7.30 do 8.30 ure.
 2. Občina Veržej      – od 8.45 do 9.45 ure.
 3. Občina Križevci   – od 10.00 do 11.00 ure.
 4. Občina Radenci    – od 12.30 do 13.30 ure.
 5. Občina Ljutomer  – od 14.30 do 15.30 ure.

Morebitne prijave je mogoče podati tudi pisno na obrazcu, ki ga najdete med obrazci na spletni strani posamezne občine ali pa ga  dobite na  posamezni občini.

Prijavo je mogoče poslati tudi po elektronski pošti na naslov: inspektorat@ljutomer.si in olga.lukman@ljutomer.si ali na telefon št. 584 90 69 in 584 90 62.

Zaposleni:

OLGA LUKMAN
MEDOBČINSKI INŠPEKTOR
olga.lukman@ljutomer.si
02/584 90 62

JANKO PRIJOL
MEDOBČINSKI REDAR
janko.prijol@ljutomer.si
02/584 90 64

MARJETA PRELOG ČEPE
MEDOBČINSKA REDARKA
marjeta.cepe@ljutomer.si
02/584 90 69

DENIS SMODIŠ  
MEDOBČINSKI REDAR
denis.smodis@ljutomer.si
02/584 90 69

SIMON COPOT
MEDOBČINSKI REDAR
simon.copot@ljutomer.si
02/584 90 69

Skip to content