Podžupan

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje župan izmed članov občinskega sveta. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

Funkcijo podžupana opravlja Drago Legen, ki je bil s sklepom župana imenovan za nepoklicnega podžupana Občine Veržej.
Skip to content