Predpisi

Predpisi, občinski akti, predlogi, pravilniki in sklepi občine Veržej se nahajajo na portalu Lex Localis.

Objavljamo prilogo k Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Veržej:

Merila in pogoji za vrednotenje letnega programa športa v občini Veržej

 

 

Arhiv predpisov za leto 2010

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu (objavljeno 13. 7. 2010)

Občinski svet Občine Veržej je na 28. redni seji dne 8. julija 2010 sprejel Tehnični pravilnik o javnem vodovodu.

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu

 

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (objavljeno 13. 7. 2010)

Občinski svet Občine Veržej je na 28. redni seji dne 8. julija 2010 sprejel Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji.

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

 

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun tarif vodarine, omrežnine, stroškov vodnih povračil, števnine in vzdrževanja priključka (objavljeno 13. 7. 2010)

Občinski svet Občine Veržej je na 28. redni seji dne 8. julija 2010 sprejel Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun tarif vodarine, omrežnine, stroškov vodnih povračil, števnine in vzdrževanja priključka.

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun tarif vodarine, omrežnine, stroškov vodnih povračil, …

 

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun omrežnin, stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stroškov okoljske dajatve

Občinski svet Občine Veržej je na 28. redni seji dne 8. julija 2010 sprejel Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun omrežnin, stroškov odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stroškov okoljske dajatve.

Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun omrežnin, stroškov odvajanja in čiščenja …

Skip to content