Sprememba razpisne dokumentacije in popisov – Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej

Obveščamo vas, da smo spremenili razpisno dokumentacijo in popise pri investiciji Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej

Sprememba se nanaša na:

– v novi razpisni dokumentaciji smo izločili obrazec izjave o garanciji za dobro izvedbo pogodbene obveznosti in obrazec izjave o garanciji za odpravo napak v garancijski dobi. (Izjav ni potrebno prilagati),

– dodan je obrazec OBR – 10 A (referenčno potrdilo za odgovornega vodja del),

– spremeni se ura odpiranja ponudb – namesto 12. ure bo odpiranje 25. 4. 2014 ob   11.00 uri,

– nadomestili smo nove popise z upoštevanjem 22 – odstotne stopnje DDV.

Prosimo ponudnike, da upoštevajo novo razpisno dokumentacijo in nove popise!

Skip to content