Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej za leto 2013

Občina Veržej objavlja Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej za leto 2013. Priznanja in nagrade Občine Veržej so: naziv častnega občana, pisno priznanje, priznanje z denarno nagrado in plaketa Občine Veržej.

Vabimo posameznike, združenja, društva, organizacije, da podajo pisne predloge za dodelitev priznanj in nagrad na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Veržej najkasneje do ponedeljka, 6. maja 2013.

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Občine Veržej za leto 2013

Skip to content