Javno naročilo – Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej

Občina Veržej je na Portalu javnih naročil dne 25. 3. 2014 objavila javno naročilo za izbor gradenj za investicijo “Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej”. Zadnji rok za oddajo ponudb je petek, 25. april 2014 do 10.00 ure. Vabimo zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

Objavljamo razpisno dokumentacijo, pregledno sliko in tehnično poročilo. Ker je projekt Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej del celotnega projekta Ureditve osrednjega dela naselja Veržej, se v tehničnem poročilu in pregledni sliki nahajajo tudi podatki o preostalih območjih obdelave, ki niso predmet tega razpisa in so bili že izvedeni, zato je potrebno pri tehničnem poročilu in pregledni sliki upoštevati le tista območja, ki so predmet tega javnega naročila.

2014 – RAZPISNA DOKUMENTACIJA – OBNOVA INFRASTRUKTURE V VAŠKEM JEDRU VERŽEJ – NOVO- SPREMEMBA 3. 4. 2014

Popis za javno naročilo – Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej – NOVO – SPREMEMBA 2.4.2014

Tehnično poročilo – Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej- 1. del

Tehnično poročilo – Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej – 2. del

Tehnično poročilo -Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej – 3. del

Pregledna skica – Obnova infrastrukture v vaškem jedru Veržej

Skip to content