Javni poziv za izbiro izvajalca prireditve “MIHOLOV SEJEM 2014”

Občina Veržej v okviru projekta “Koordinacija, dvig kakovosti in vključevanje prireditev v turistično ponudbo prleškega podeželja”, ki se izvaja v okviru NIP 2014  LAS Prlekija, pričela postopek zbiranja ponudb za izbiro izvajalca priredive “Miholov sejem 2014”.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne osebe zasebnega in javnega prava (društva, zavodi) s sedežem na območju občine Veržej, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine javnega poziva.

Rok za predložitev ponudb je ponedeljek, 25. avgusta 2014 do 12. ure.

Javni poziv – Prlekfest 2014 Veržej

Prijava – Prlekfest 2014 – Veržej

Izjave – Prlekfest 2014

Vzorec pogodbe – Prlekfest

Ocenjevalni list za prireditev Prlekfest – Veržej

Skip to content