Sporočilo organizatorjem volilne kampanje – poročilo