Sklic 2. seje Občinskega sveta Občine Veržej

 

Župan Občine Veržej je sklical 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Veržej. Seja bo potekala v četrtek, 23. decembra 2010 ob 17.00 uri

 

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta.
2. Pregled in potrditev zapisnika in sprejetih sklepov na 1. redni seji
    Občinskega sveta Občine Veržej.
3. Pregled dnevnega reda za 2. redno sejo občinskega sveta.
4. Predlog sistemizacije dela v vrtcu Veržej za obdobje 1. september 2010 –
    31. avgust 2011.
5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun
    nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Veržej.
6. Imenovanje članov delovnih teles občinskega sveta.
7. Informacija o problematiki izgradnje vodovodnega omrežja v občini
    Veržej
8. Obravnava zahtevka Komunalno-stanovanjskega podjetja Ljutomer
    za pokrivanje izgube na dejavnosti ravnanja z odpadki za leto 2008.
9. Razno
10. Vprašanja, pobude in predlogi članov občinskega sveta

 

 

 

Skip to content