Proračun Občine Veržej za leto 2012 v javni obravnavi

Občinski svet Občine Veržej je na redni seji dne 23. februarja 2012 v prvi obravnavi sprejel Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2012. Do dokončnega sprejetja proračuna je le-ta dan v tritedensko javno obravnavo. Vabimo zainteresirane, da si vsebino odloka s prilogami ogledajo v spodnjih datotekah, in da podajo na proračun pisne predloge in pripombe najkasneje do 16. marca 2012 na naslov Občina Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

doc Sklep in odlok o proračunu 2012 – prva obravnava

pdf Obrazložitev proračuna za leto 2012 – prva obravnava

pdf Splošni del proračuna za leto 2012

pdf Posebni del proračuna za leto 2012

pdf Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

xls Načrt razvojnih programov občine – proračun 2012-prvo branje

Skip to content