Program zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Veržej za leto 2014