Obvestilo za organizatorje volilnih kampanj

Opozarjamo vas na določilo 16. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. list RS, št. 41/07, 103/07-ZPoIS-D, 11/11 in 28/11 – odl. US), da mora organizator volilne kampanje najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun z oznako “za volilno kampanjo” in pri tem navesti tudi volitve, za katere organizira kampanjo.

Ta rok se izteče 21. avgusta 2014!!!

 Organizatorji volilne kampanje so skladno s 3. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji lahko sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov, politične stranke in drugi organizatorji volilne kampanje. Organizatorji volilne kampanje so torej osebe, ki organizirajo volilno kampanjo. Za volilno kampanjo po drugem odstavku 1. člena se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju na volitvah. Drugi odstavek 17. člena zakona pa nadalje določa, da so kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti podatke o organizatorju volilne kampanje volilni komisiji lokalne skupnosti.

Posebej opozarjamo, da morajo kandidati v vsakem primeru imeti organizatorja volilne kampanje, ki si je dolžan odpreti poseben transakcijski račun, ne glede na to, ali bo kandidat ali njegov organizator vodil volilno kampanjo ali ne. To praktično pomeni, da morajo čisto vsi organizatorji odpreti te posebne transakcijske račune.

Objavljamo obrazec: Sporočilo o organizatorju volilne kampanje, ki so ga dolžni predlagatelji kandidatur ob vložitvi kandidatur predložiti Občinski volilni komisiji Občine Veržej.

doc Obrazec LV 14: Sporočilo o organizatorju volilne kampanje

Skip to content