Obvestilo za lokalne volitve – potrebno število podpisov neodvisnih kandidatov

Do 10. septembra 2014 lahko volivci dajejo podpore županskemu kandidatu in kandidatu za občinskega svetnika. Na sedežu upravne enote podpore volivcev sprejemajo ves poslovni čas.

 

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določijo kandidate za člane občinskega sveta za lokalne volitve 2014, je v volilnih enotah za volitve članov občinskega sveta Občine Veržej naslednje:

v 1. volilni enoti (naselje Banovci) 15 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tej volilni enoti,

v 2. volilni enoti (naselje Bunčani) 15 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tej volilni enoti,

– v 3. volilni enoti (naselje Veržej – Banovska cesta, Cankarjeva ulica, Kolodvorska
   ulica, Mladinska ulica, Narcisna ulica, Prešernova ulica, Prvomajska ulica, Ulica
   bratstva in enotnosti, Ulica Iztoka Gaberca in Puščenjakova ulica) 15 podpisov
   volivcev, ki imajo stalno prebivališče v tej volilni enoti,
– v 4. volilni enoti (naselje Veržej – Gozdna ulica, Grljanska ulica, Maistrova
  ulica, Mlinska cesta, Ribiška ulica, Stari trg, Trg Slavka Osterca, Ulica Frana
  Kovačiča, Ulica Franja Kozarja in Ulica Petra Šoštariča) 15 podpisov volivcev, ki
  imajo stalno prebivališče v tej volilni enoti.

Potrebno število podpisov skupine volivcev, ki določijo kandidata za župana Občine Veržej, je 15 podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v Občini Veržej.

ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATUR JE 10. SEPTEMBER 2014 DO 19. URE. KANDIDATURA ZA VLOŽI NA SEDEŽU OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE (v prostorih Občine Veržej).

Skip to content