Obrazci za lokalne volitve 2014

Objavljamo obrazce, ki so potrebni pri vložitvi kandidatur za lokalne volitve, ki bodo potekale 5. oktobra 2014.

Zadnji rok za vložitev kandidatur na Občinski volilni komisiji Občine Veržej je 10. 9. 2014 do 19. ure.

pdf Obrazec – LV-1: Podpora kandidaturi za župana

Predstavnik kandidature mora predložiti Občinski volilni komisiji najmanj 15 overjenih podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini Veržej. Obrazec se podpiše pred pooblaščeno osebo upravne enote. Obrazci podpore se predložijo hkrati s kandidaturo najpozneje do 10. 9. 2014 do 19. ure na sedežu Občinske volilne komisije Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, Veržej.

pdf Obrazec LV-2: Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta

Predstavnik kandidature mora predložiti Občinski volilni komisiji najmanj 15 overjenih podpisov volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti, iz katere izhaja kandidat. Obrazec se podpiše pred pooblaščeno osebo upravne enote. Obrazci podpore se predložijo hkrati s kandidaturo najpozneje do 10. 9. 2014 do 19. ure na sedežu Občinske volilne komisije Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, Veržej.

pdf Navodilo o obrazcih – LV

 

doc Obrazec LV-4: Kandidatura za župana

doc Obrazec LV-5: Soglasje h kandidaturi za župana

doc Obrazec LV-7: Kandidatura za člana občinskega sveta

doc Obrazec LV-8: Soglasje h kandidaturi za člana občinskega sveta

Skip to content