Objava namere o ustanovitvi služnosti na parc. št. 841 k.o. Grlava

Skip to content