Objava namere o ustanovitvi služnosti na parc. št. 819/1 k.o. 237 Grlava

Skip to content