Objava namere o ustanovitvi služnosti na parc. št. 2186/3 k.o. Veržej

Skip to content