Objava namere o ustanovitvi služnosti na parc. št. 1765/2 k.o. 234 Veržej

Občina Veržej objavlja na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11,42/12) namero o ustanovitvi služnosti na parc. št. 1765/2 k.o. Veržej v korist Elektra Maribor d.d.

objava_namere_o_ustanovitvi_slunosti-k.o._verej_1765-2

Skip to content