Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe