Javna predstavitev predloga Občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob potresu

V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Občina Veržej izdelala Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Veržej, verzija 3.0.

Občinski delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v Občini Veržej, verzija 3.0 je usklajen z Delnim regijskim načrtom zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0.

Vabim vas, da si vsebino delnega načrta in nam pošljete morebitne dopolnitve na predlog najpozneje do 7. junija 2015.

KOntaktna oseba: Bojan Ferenc, telefon: (02) 58-44-484

doc Delni načrt zaščite in reševanja ob potresu v občini Veržej – verzija 3.0

Skip to content